2011-12-27

Pargas julen utställning 28.12 12-18:00.

Julhögtiden fortsätter på hembygdsmuseet. Välkommen till Brattnässtugan för att höra hur omständigt julen firadet fordom i Pargas.

Olika upptåg hörde till Staffans-dagen. Det varit vanligt i socknen, att ungdomar gått från gård till gård med lyktor och bloss och sjungit Staffansvisan och andra julsånger. De var då vanligen utklädda i skinn och halm och hade halmhattar på huvudet. Givetvis skulle de undfägnas i de gårdar de besökte.

Julbocken hörde till gammaldags-julupptåg.
På annandagen inleddes den långa raden av julbjudningar, och på kvällen ställde ungdomarna ofta till dans. På de verkliga julkalasen var vanligen både gamla och unga med, och ofta hölls de i tur och ordning i gård efter gård i grannskapet. Onekligen satte ölet och brännvinet mången gång sin prägel på dessa julkalas. Det gamla uttrycket »att dricka jul» var intet tomt talesätt. Men ingen tog så noga vid sig, bara inte ungdomarna drack sig berusade. Dock roade de sig oftast på sitt sätt med jullekar. En gammal dylik var att rida grensle över en käpp, med vilken man försökte stöta omkull en halmgubbe.  De unga männen prövade sina krafter i dragkamp, som gick så till att de två tävlande satt på golvet med fötterna mot varandra. Med vardera handen höll de en käpp emellan sig, som de sedan försökte draga över på sin sida. Av yngre datum torde sådana lekar vara som »blindbock», »slå domarehand», »sitta på understol» och »hälsningar från skvallerstan».

Stöta gubben-leken.

Bilder: Marcus Lepola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar