2011-12-05

Göran Grönroos mottar hembygdspriset i Pargas

Göran Grönroos är årets mottagare av hembygdspriset i Pargas som utdelas till hembygdsaktivisten Rainer Fagerlunds minne. Hembygdspriset till Rainer Fagerlunds minne inrättades år 2005. Priset kan ges för hembygdsarbete, hembygdsforskning, eller för att sprida kunskap om hembygden och Pargas historia. Rainer Fagerlund (1941–2005) var en stor hembygdsaktivist och bl.a. mångårig ordförande för Pargas hembygdsförening.

Göran har länge varit engagerad i hembygdsföreningens verksamhet. Han var ordförande och skattmästare under åren 1998-2006. Han sitter fortsättningsvis i föreningens styrelse i egenskap av skattmästare och är ansvarig redaktör över "Nytt från Pargas hembygdsförening" som utkommit årligen sedan 2011. Göran är även en initiativtagare bakom Stiftelsen för Gamla Malmen.

Skattmästare Göran Grönroos, Pargas hembygdsförening.


I prismotiveringen sägs bland annat att ”Göran Grönroos vågar gå in i projekt som visserligen har betytt ekonomiska risker men som har gett Hembygdsmuseet och Industrimuseet ett lyft, nya verksamhetsformer eller nytt innehåll. Under hans tid i föreningar har man bland annat byggt den geologiska utställningen i Industrimuseet, skapat en museishop och i år har museet byggt en lagerbyggnad för Pargas hembygdsmuseum. Sådana personer behöver alla hembygdsföreningar, personer som vågar och som vill utveckla verksamheten”.

Men det som hans hjärta klappar extra hårt för nu, och har gjort i många år, är att böckerna om Pargasbygdens historia skulle få en femte del som berättar om ortens historia från 1930 till dags dato.
– Det är en skam att Pargasbygdens historia fram till fusionen Väståboland ännu inte är skriven, säger Grönroos.

Bildkälla: ÅU

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar