2013-02-20

Pargas svenska föreningshus 1924-2013

Med anledning av den våldsamma branden som totalförstörde Pargas svenska föreningshus 20.2.2013 har Pargas hembygdsmusem inlett ett bild-upprop. Syftet är att samla samtliga bilder av föreningshuset och de evenemang som ägde rum i eller i anknytning till huset.

Huset ritades av arkitekt Albert Richardtson och stod klart 1924. Byggnaden hörde till de få äldre arkitektplanerade offentliga byggnader på orten. De drivande krafterna bakom bygget var Lantmannagillet, Svenska klubben och Marthaföreningen. Byggnaden uppfördes till stor del med talkokrafter.
Bild 1. Lotta Svärd-föreningens gemensamma fest för skyddskårister och lottor i Föreningshuset.

Föreningshuset blev ett centrum för föreningsaktiviteter i Pargas och flera generationer har glada minnen från huset där det hände något stort sätt varje dag.

1981 övertogs skötseln av byggnaden av Pargas Idrottsförening och en del av utrymmen uthyrdes. En tid fungerade bl.a. en butik i föreningshuset. En kortlivad folkrörelse kring huset uppstod 2002 och det fanns planer på att renovera byggnaden med projektmedel och talkokrafter. Intresset kring huset sinade då Nordkalk kungjorde sina framtida planer om att utöka gruvan till att omfatta tomten för föreningshuset.
Bild 2. Graffitti på föreningshusets vägg 2004.

Pargas hembygdsmuseum har som avsikt att samla alla visuella minnen av byggnaden och de verksamheter som utspelades i byggnaden. Dessa bilder kan därmed användas för framtida lokalhistoriska publikationer som berör föreningshuset. Bildmaterial från 1970-, och 1980-talet är av speciellt intresse.
Bild 3. Salen i föreningshuset 2004.

Bilder samt eventuella negativ ombeds skickas till Pargas hembygdsmuseum med följande uppgifter i mån av möjlighet:
1. Uppgifter om fotografen.
2. När fotografiet är taget
3. Uppgifter om det evenemang eller tillställning fotografiet föreställer.
4. Namn på de personer som är synliga i fotografiet.
5. Kontaktuppgifter på innehavaren-doneraren av bildmaterialet

Observera att vi gärna vill erhålla originalen, men vi kan också nöja oss med kopior ifall detta är motiverat, ex. gällande bröllopsfoton och dylika. Alla donatorer erhåller högkvalitativa kopior av de originalbilder som doneras till museets samlingar.

Bild 4. Endast rykande ruiner återstor av den forna byggnaden 20.2.2013.


Bildmaterialet; 1-4 Pargas hembygdsmuseums samlingar.

1 kommentar:

  1. Ordlös och maktlös inför det som hänt! Vad jag har svårast att förstå är hur gångna generationers och människors arbete och strävanden värdesätts så lite i denna stad.
    Hur enkelt är det inte att bara låta allt förfalla. Penningbrist är något man kan skylla på in absurdum.
    Finland, ett litet fattigt landbarn här på jorden, som i många krig redan mist så mycket har inte råd med slöseri av det här slaget.

    SvaraRadera