2012-07-01

Museibackens lekpark är invigd!

Redan under våren och försommaren har man kunnat prova på allt möjligt nytt i parken kring hembygdsmuseet, men nu på barnens museidag på fredagen hade vi verkligen invigning på allvar.


Photo: BARNENS MUSEIDAG

Museibackens nya lekpark öppnas i samband med att barnens museidag firas i Pargas Hembygdsmuseum fredag 29.6. kl.13-15. I lekparken får barnen i sällskap av en vuxen pröva på hoppbräde, båtsmansstol och repstege. Man kan också fotografera sig i en tintamaresk, gå på styltor och leka med trähästarna. Liksom tidigare år ordnar vi olika verksamhetspunkter där barnen till exempel får pröva på vävning, leka gammaldags skola samt göra barkbåtar. Leif Heino berättar och visar hur man bygger flaskskepp.  Servering. 
Välkomna!

Photo: Museibackens lekpark, Pargas 

I parken finns något för alla, både våra nya djur man kan klättra på hoppbräda, båtsmansstol och repstege och möjlighet att t.ex. tävla i vem som är bäst på att kasta hästsko. 

 
 För att förflytta sig bakåt i tiden kan man låta fotografera sig i vår tintamaresk. Gamla klassiker som styltor, tunnband och möjligheten att tvätta på tvättbräde finns också kvar.
Photo: Old school Photoshop..


 På barnens dag satsade vi dessutom på att t.ex. tälja barkbåtar och  skriva på gammalt vis i museets skolklass. 

Besökarna fick också en första chans att titta in i loftet, som vi håller på att inreda för gruppverksamhet. Där uppe fick man väva både på bandgrimd och bordsvävstol och dessutom se hur man sätter upp mattränning i en stor gammaldags vävstol.
 
Leif Heino fanns också på plats i Kirjalahuset och berättade och visade hur man bygger flaskskepp och inne i huvudbyggnaden hade vi boktorg.

Som tur hade vi solsken, många besökare i olika åldrar och duktiga frivilliga som hjälpte oss med både servering och försäljning.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar