2012-06-05

Sommarens första tidsesa på museibackens lekpark

Sommarens tidsresor inleddes idag med en glad grupp tidsresenärer på museibacken. Två andra tidsresor kommer att ordnas under juni månad. Nästa tidresa äger rum tisdagen den 12.6. Finns fortfarande några platser kvar, anmäld dig här http://pargas.hembygd.webbhuset.fi/swe/view-22415-2589-13357

Flickorna prövade på att spinna ull på slända.
 Teman för tidsresorna varierar. Nästa gång kommer vi att bl.a .att göra leksaker.

Pojkarna täljde sälgpipor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar