2012-05-10

Vårtalko

Städtalko på museet körde igång den 9.5. Förutom krattning och städning i stugorna så fanns det även en del underhållsarbete.


Olav spikar fast takrännan i hållaren.
Denna år reparerades takrännorna på Kirjala huset. En takränna flög ner under vinterstormen och den skulle lyftas tillbaka på plats, samtidigt passade vi på att tjära rännorna och reparera fogarna. Trärännorna fogas samman med blyplåtar som är mjuka och formbara, men samtidigt sega och väderbeständiga. En träränna håller i årtionden förutsatt att kvalitén på virket är gott och att regnvattnet rinner obehindrat genom rännan. Dessutom måste rännan tjäras med jämna mellanrum för att inte vittra sönder.

En blyplåt bildar en fog mellan två takrännor. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar