2012-02-28

Veckans Pargasord - Vepo

Vepo är en by i Pargas, därtill syftar namnet till ett ålderdomligt sängkläde. Innan bolstern kom till användning, breddes vepan över halmen sängen. En vepa eller vepo av helyllekypert var varma på vintern, men till sommaren föredrog man vepor med linränning.
Veporna i Pargas har vanligtvis vävts enfärgade med botten i vitt eller grått och bårder i ändarna av natursvart. Randade och rutade vepor förekom även. I Vallis hade man 1738 förutom de i bruk varande veporna 28 alnar nytt randigt och ovalkat vadmal för vepor.

Vepor omnämnes i alla äldre bouppteckningar från Pargas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar