2012-02-17

Veckans gamla Pargasord

RAJU/ROIJU - "Flåare"  Socknens mest ringaktade person som hade till uppgift att flå hästar och självdöda kreatur samt gräva ner kropparna. Enligt gammal tradition fick inte en "raju" ha en sittplats i kyrkan då ingen vill förnedra sig med att sitta i samma bänk med honom. Begreppet "Raju" har använts i ytterst nedsättande syfte. Det moderna slangordet "dajiu" lär ha sitt ursprung i detta begrepp.
    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar