2012-03-16

Intressant stenföremål från Pargas skärgård

Ett besök till Kopparö i Pargas skärgård resulterade i en del intressanta upptäckter. Bland dessa ett stenföremål som kan vittna om tidig sälfångst i skärgården. Denna typ av stenföremål dyker upp på ett brett område och deras funktion är omdebatterad. En del forskare anser att de är stenklubbor som har en kringgående fåra för att underlätta fästandet i ett skaft. Andra anser att de är nätsänken. Fyndplatsen ligger rätt högt. Stenen återfanns bland klippor på ca 11 meters höjd från havet. Kopparö bestod då av två smala skär med en sund i mitten. Det är möjligt att tidiga säljägare spänt ett nät över det smala sundet för att fånga vikare.
Stenföremål från Kopparö.

Stenföremålet vittnar om tidiga fångstfärder i vår skärgård.
Spridningen av denna föremålstyp i Finland.

Källa: http://www.helsinki.fi/hum/arla/esineisto_kivikausi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar