2011-08-23

Hembygdsförening bygger skattkammare.

Många har säkert undrat över vad som var på gång då grävskopor dök upp på tomten bredvid Malms skola under hösten 2010. Mycket har hänt sedan dess och nu så återstår inte mycket av bygget. 
Bygget inleddes i november 2010.

Den omtalade skattkammaren är i själva verket en lagerbyggnad för Pargas hembygdsmuseums föremål. Museet har stora föremålssamlingar av vilka en del har varit till påseende i museets olika utställningsutrymmen. Varje tänkbart hörn och utrymme på museibacken inhyser delar av samlingarna och större föremål som möbler och dylika finns tillfälligt utlokaliserade på fyra olika ställen i Pargas. 
"Skattkammarens" planritning.

Hembygdsföreningen har sedan länge planerat att åtgärda detta genom att bygga en skild lagerbyggnad för att avlasta museets övriga utrymmen för verksamheter och för att möjliggöra mottagandet av även större kulturhistoriskt värdefulla föremål till samlingarna. I synnerhet stora föremål har varit besvärliga att placera i samlingarna då det inte funnits ändamålsenliga förvaringsutrymmen.
Golvstommen och grunden klara, maj 2011.

Såhär långt hade man hunnit i slutet av maj 2011.
En långsiktig lösning till denna ohållbara situation är byggandet av ett utrymme för merparten av museets samlingar som dessutom skulle fungera som ett extra utrymme för museets barnverksamhet. Genom projektet ”Kultuhistorisk skattkammare för Väståboland” byggs en modern lagerbyggnad på hembygdsföreningens tomt invid Pargas Malms skola. Byggnaden har en totalyta på 150m2.
31.5.2011 - nu ska takfilten på.

Exteriörern beräknas vara klar redan i oktober 2012, entreprenaden sköts av Pargas elementhus med Jocke Jansén i spetsen, Det återstår en hel del arbete med gården, målning av fasaden, byggandet av interiören och elarbeten. Föreningen kommer att ordna öppna talkotillfällen under hösten. Tidpunkten för dessa tillfällen kommer att meddelas till allmänheten vid ett senare tillfälle.
Fasaden är nästan klar i augusti 2011.

Projektet ägs av Pargas hembygdsförening och har erhållit bidrag av Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond , Svenska kulturfonden. Merparten av stödet kommer från den I samma båt rf. och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling; Europa investerar i Landsbygdsområden. 
Hit ryms nog ett antal hyllor.

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar