2011-08-12

Ditt hembygdsmuseum - en upplevelse!

Ditt hembygdsmuseum - en upplevelse!

En kurs i praktisk museipedagogik anordnas i samarbete med Väståbolands medborgarinstitut.  

1398 1020  Ditt hembygdsmuseum - en upplevelse! Kursen hålls på Pargas hembygdsmuseum, fredagar 12.00-16.00. 23.9.2011-7.10 och 27.4.2012-11.5.2012.

Kursavgift 24,00 €. Max 12 studerande. Kursen är riktad till personer intresserade av och engagerade i museal verksamhet eller studeranden i ämnen som anknyter till museer (ex. museologi). Syftet med kursen är att på ett praktiskt sätt visa hur hembygdsmuseer och -samlingar kan utgöra grund för nya upplevelseprodukter i museipedagogiska verkstäder för barn och ungdom. Kursen ger deltagarna en djupare insikt i den levande museala verksamheten och praktiska färdigheter som kan utnyttjas i museipedagogiska syften. 

Deltagarna ska under kursens gång själva skapa en fungerande upplevelseprodukt för en given målgrupp, ex. Barn 7-11, vuxna etc. Upplevelseprodukten bör ha en lokalhistorisk anknytning, men kan vara överförbart till ett annat museum eller andra samlingar.

Kursen är tvåspråkig.

Anmälan fr.o.m 31.8 2011 genom följande länk

Frågor kring kursen besvaras av Marcus Lepola

puh 0404885679, etunimi.sukunimi@vastaboland.fi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar