2012-09-14

Gädda är haukiNästan alla museistugorna var bemannade på torsdagen då museibacken besöktes av ett tjugotal museologistuderanden. Temat för deras kursdag var museikommunikation. Deras utmaning var att gruppvis omhänderta en stuga till vilket de skulle planera en barnguidning som anknyter till stugans historia och har därmed en korrekt historisk kontext. Barnguidningarna skulle planeras som tidsresor för att levandegöra bygdens historia för barnen.
Ingen fiskelycka denna gång, det kom en näversko.


Språket vållade vissa svårigheter eftersom vår barngrupp, bestående av fem museivana barn från Malms skola, kunde endast behjälpligt finska. Majoriteten av kursdeltagarna hade finska som modersmål och var osäkra över deras förmåga att tala svenska.
Här görs julgransprydnader av halm i september.


Hur som helst så blev det en helt lyckad dag, både för barnen och de unga museimänskorna. Det visade sig att barnen och studeranden lyckades skapa en dialog med varandra även om språkkunskaperna falerade på vissa punkter. Barnen liksom museologistuderanden fick en verklig språkdusch och båda parterna erhöll nya språkliga lärdomar. 


Det vore roligt om man kunde omfatta språkbad även på museet, i synnerhet för de barngrupper som har börjat studera det andra inhemska språket och har därmed en grund att stå på. Om inte annat så lärde sig barnen att hauki är samma som gädda och de finska talande studeranden lärde sig att kommunikation inte alltid är entydigt med språkkunskap. Det viktigaste är en fördomsfritt och öppet utgångsläge i mötet mellan guide och besökare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar