2011-09-10

Finlandssvenska museidagarna i Kimitoön körde igång!

Wrethalla UF-lokalen fungerade som möteslokal.
Det finlandssvenska museidagarna inleddes med kraftiga tag då föredragshållarna målade fram både möjligheter och utmaningar för hembygdsverksamheten i Svenskfinland.

Kommunsekreterare Solveig Friberg framförde ev välkomsthälsning i stället för kommunchef Tom Simola som fick förhinder. Sten Rentzhog inspirerande föredrag väckte reaktioner bland publiken. SLS arkivchef Mikael Korhonen framhöll bl.a. vikten av att noggrant planera hur en digitalisering ska ske och hur datan ska förvaltas. Gemensamma normer för arkivhantering behövs och detta underskrevs även av forskare Susanne Lagus.

Svenska kulturfondens Åsa Rosenberg meddelade om att det blir allt vanligare att hembygdsföreningar ansöker om stöd från fonden för olika digitaliseringsprojekt och framförde ett önskemål om att Svenska kulturfonden kunde samarbeta med SLS för att kunna styra digitaliseringsprocessen.
Rentzhogs föredrag väckte känslor bland publiken.

Efter lunchen tilldelades publiken information om "det museala vardagsrummet". Det omfattande anförandet talade om vikten av att engagera folk som  traditionsbärare. John Björkman och Victoria Nylund gav levande inblick i museernas verklighet och goda exempel på lyckade lösningar för att utveckla publikverksamheten.

Dagens program fortsätter med workshops och en kvällssupé på Westers. Söndagens bjuder på excursioner kring Kimitoön.

Dagen erbjöd också¨på överraskningar då Tom Sandström belönades med Hembygdsförbundets nya förtjänsttecken i samband med välkomstorden.

Hembygdsverksamhet - en möjlighet!

Fotografier: Marcus Lepola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar