2011-03-22

Skolbarnens skiddag på museet

Den 17-18.3 anordnades för första gången en särskild skiddag för de yngsta eleverna i Malms skola. Tanken var att barnen gavs en chans att pröva samma utrustning som deras farföräldrar hade i gamla tiders vinterlekar.
Bild 1. Skidor på rad.
Till förfogan fanns 5 par träskidor med skinnbindningar, 2 sparkstöttingar och 2 "vatukälkar". Därtill fanns en röd rattkälke från 1960-talet.

Bild 2. Vatukälkar, sparkstöttingar och skidorBarnen tyckte givetvis att det var skoj att åka i backen, men barnen var av delade mening gällande skidåkningen som visade sig vara ganska svårt, i synnerhet på grund av den hårda och hala skaren. Därtill var det inte så lätt att hålla foten rakt på skidan, barnen fick erfara att moderna vinterstövlar lämpar sig dåligt för skinnbindningar.
Bild 3. En ivrig klass tar del i instruktioner.

Även om den stora kälken var aningen tung så löpte den bra på skaren. Backen får inte vara för brant eftersom kälkåkarna kan få skador ifall den tunga kälken flyger omkull i backen.

Bild 4. Bindingarna måste vara spända.

Överlag kan man konstatera att evenemanget var lyckat och att vi kommer att köra med samma koncept igen nästa år. Eventuellt skaffas någon extra kälke till museet utöver de som användes under skiddagen. Därtill måste de gamla skid-stavarna repareras inför nästa gång.

Bild 5. Det ska gå fort!

Fotografier
Bild 1-5, Marcus Lepola, Pargas hembygdsmuseum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar