2016-08-05

Fordson F 1927 - Pargas äldsta bevarade traktor


Självgående traktorer var rätt ovanliga på den finska landsbygden före andra världskriget, och man förlitadesig i huvudsak på hästar dragdjur. De första traktorerna kom till Finland vid slutet av 1910-talet, men det förhållandevis höga priset samt jordbrukarnas okunnighet att hantera moderna jordbruksmaskiner hindrade deras spridning.  De första traktorerna infördes i huvudsak på större lantegendomar, och avgörande drivkraft var konkurrensen från de stigande industrilönerna som höjde kostnaden på arbetskraft i jordbruket. 
 
1. Kullervo traktor av Åbo Jernmanufaktur AB.

Investeringen i en traktor kunde räknas hem, när man jämförde hur mycket en person kunde uträtta per dag.
En kortlivad inhemsk tillverkning av traktorer började i Åbo 1918. De inhemska Kullervo traktorerna var dock dyra och opålitliga i jämförelse med importerade traktorer. I Åboland dyker de första traktorerna upp kring slutet av 1920-talet.

2. Fordson F driver en tröskmaskin på fähusvinden med bältet i Granvik Södergård ca 1950. PHM.
År 1928 anlände åtminstone två traktorer av märket Fordson F till Pargas. Ett av dessa inköptes av Pargas Kalkbergs aktiebolag, som fortfarande idkade jordbruk på de odlingsmarker som tillhörde gruvområdet. Den andra traktorn kom till Granvik på Stortervo, men lär först ha tagit över med pråm till Gunnarsnäs  varifrån den kördes hem via Tervsund och Våno. Köparen, den unga jordbrukaren Paul Holmström från Granvik Södergård, hade deltagit i en traktorkurs i Helsingfors 1926. 


Kursen anordnades av ”Anstalten för yrkenas främjande” och deltagarna fick under loppet av flera dagar lära sig använda motordrivna jordbruksredskap. Paul fick provköra både Fordson och New International traktorer. Internationalen var förhållandevis dyr i jämförelse med Fordson, den förra kostade 39 500mk emedan priset på den serietillverkade Fordson F var vid samma tidpunkt 25 700 mark, vilket i dags läge motsvarar 8272 euro.  


3. Offert till Paul Holmström från Borgå Traktor. PHM.
Paul fick en del offerter av hugade försäljare, men beslöt att införskaffa traktorn från Turunmaan Auto i Åbo 1928. Fordson var en mångsidig jordbruksmaskin eftersom man kunde koppla en rem till motorn och därmed driva både sågklingan och tröskmaskinen. Traktorn har stålhjul försedda med vinkeljärn, lämpade för användning på torr och sandig jord. Modell F var i bruk på gården en bra bit in på 1950-talet då den ersattes av en nyare traktor av märket Fordson Major. 
4. Pargas Kalkbergs Aktiebolagets inspektör Berg tillsammans med bolagets första traktor, ca 1929. Nordkalks arkiv.Fordson i landtbrukets tjänst

Modell F var en populär och billig serietillverkad traktor av det amerikanska företaget Fordson. Jordbrukets mekanisering startade på allvar kring första väldskriget och omkring 750 000 Fordson traktorer antas ha tillverkats mellan åren 1917 och 1928 i USA. Modell F exporterades i mängder till Europa. Sovjetunionen utgjorde också en stor kund och importerade över 25 000 Fordson traktorer mellan åren 1921-27. 

5. Fordsons traktorfabrik i Dearborne 1919.

Till Finland anlände Fordson traktorerna år 1919 då företaget Agros importerade 150 st Fordson traktorer till Finland. Modell F kostade 50 000 mark och konkurrerade med Allwork, Parret, Fiat, Kullervo ja International Harvester - traktorer. Fordson traktorerna var enkla och pålitliga men erhöll ett dåligt rykte om att kunna stegra som hästar och falla ner och krossa chauffören. Redan år 1922 USA hade omkring hundra personer omkommit då de hamnat i kläm under traktorn.  

Fordson grundade ett eget bolag i Finland, Ford Motor Company Finland AB år 1926 för att effektivera distribueringen och importen av traktorer. Samma år sålde bolaget 249 Fordson traktorer till inhemska köpare. Vid tidpunkten kostade en Fordson 25 700 mark exklusive transport. Totalt importerades 1400st USA-tillverkade Fordson traktorer till Finland mellan åren 1919-1928. 
 
6. Agros´traktoruppvisning i Laihela på 1920 talet. Laihela museum.
Modell F drivs av en enkel fyrcylindrig motor som uppnår en effekt av 20 hk (15 kW). Traktorn startas med vev och har två skilda bränsletank. Starten och uppvärmingen sker med bensin, varefter man byter till fotogen/petrolium drift. I jordbruksarbetet förbrukade modell F mellan 2 ½ och 6 liter bränsle i timmen, därtill gick det åt ca 1/3 liter motorolja per 10 timmar drift. Traktorn är kompakt och smal vilket gör att den går att vända även på trånga ställen, en egenskap som uppskattades av finska jordbrukare.    


Traktorn från Granvik förvaltas nu av Pargas hembygdsförening och är en av det sista modell F traktorer som tillverkades i Fordsons fabrik i USA. Serienummern 692735 ger till hand att traktorn har tillverkats i Dearborne Michigan 1927.  
7. Paul Holmströms modell F i originalskick.

Produktionen av dessa populära traktorer avslutades året därpå i USA då man övergick till modell N som tillverkades bl.a. Cork i Irland.


Källor;
Pargas stads arkiv "Granvik Södergård"
Pargas hembygdsmuseums arkiv.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Fordson
https://www.thefordsonhouse.com/datingchart.asp
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar